Navigation
Besøgende
» Gæster online: 2

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
Links: Offentlige myndigheder
Politi
Dato for tilføjelse: 10-05-2011 Besøg: 2533
Trafik- og Byggestyrelsen
Dato for tilføjelse: 10-05-2011 Besøg: 2371
Vejreglernes Portal
Vejreglerne og udbudsforskrifterne ligger nu digitalt og det er blevet nemmere at søge. Søg på et eller flere ord.
Dato for tilføjelse: 11-05-2011 Besøg: 3005
Ansøgning om fartskriverkort (førerkort)
Betingelser for udstedelseDet er en betingelse for udstedelse af førerkort, at De har sædvanlig bopæl i Danmark og er indehaver af gyldigt kørekort tilkategori B, C eller D.FørstegangsudstedelseHvis De ikke tidligere - hverken i Danmark eller et andet land - har fået udstedt et førerkort, er der tale om enførstegangsudstedelse.FornyelseHvis gyldighedsperioden på førerkortet er ved at udløbe eller allerede er udløbet, kan De ansøge om fornyelse af kortet.Hvis De ønsker at få udstedt det nye førerkort, inden gyldighedsperioden på det nuværende kort udløber, skal ansøgningindgives senest 15 arbejdsdage før gyldighedsperiodens udløb.ErstatningHvis førerkortet ikke virker (er uvirksomt), er bortkommet eller stjålet, kan De ansøge om et erstatningskort. I disse tilfældeunderskriver De på ansøgningsblanketten under strafansvar en erklæring herom.Samtidig skal De angive fra hvilken dato, kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet.Ansøgning om erstatningskort skal indgives senest 7 kalenderdage efter, at kortet blev uvirksomt, er bortkommet eller stjålet.Er kortet bortkommet eller stjålet, skal bortkomsten eller tyveriet hurtigst muligt anmeldes til politiet. Er kortet blevet stjålet iudlandet, skal De hurtigst muligt anmelde tyveriet til politiet på det sted, hvor kortet er blevet stjålet.Såfremt det tidligere udstedte kort fremkommer efter, at De har fået udstedt erstatningskort, skal det tidligere udstedte kortstraks afleveres til politiet.De kan endvidere ansøge om erstatningskort, hvis kortet er påført fejlagtige oplysninger, f.eks. forkert personnummer, fejlagtigtnavn eller adresse og lignende.UdskiftningHvis De, efter at have fået udstedt førerkort, ændrer navn eller lignende, kan De - hvis kortet fortsat er gyldigt - vælge atansøge om at få udstedt et nyt førerkort med de korrekte data.GyldighedsperiodeFørerkortet er gyldigt i maksimalt 5 år.
Dato for tilføjelse: 11-08-2011 Besøg: 2691
Beredskabsstyrelsen
Alt farligt gods, der transporteres af virksomheder, skal være klassificeret, dvs. henført til et bestemt UN-nummer. Derudover gælder der en række generelle vilkår ved erhvervsmæssig transport af farligt godt på vejene, f.eks. til chaufførens uddannelse, anvendelse af godkendte emballager, tanke og køretøjer samt mærkning med faresedler
Dato for tilføjelse: 06-07-2015 Besøg: 1746
Justisministeriet
Her finder du links til den nyeste bekendtgørelse af færdselsloven og en række andre bekendtgørelser på færdselsområdet, som administreres af Justitsministeriet
Dato for tilføjelse: 06-07-2015 Besøg: 2050
ADR på Rigspolitiets hjemmeside
International transport - ADR 2015

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar 2015.
Dato for tilføjelse: 06-07-2015 Besøg: 1381
Traktaterne
Traktaterne - Gældende traktater
Dato for tilføjelse: 08-07-2015 Besøg: 1357
Færdselsstyrelsen
Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen, der hører under Transport- og Bygningsministeriet. Færdselsstyrelsen regulerer og fører tilsyn inden for færdselsområdet.
Dato for tilføjelse: 01-02-2016 Besøg: 1245
Taxilov.dk
Den nye taxilov og de tilhørende bekendtgørelser ændrer på en række afgørende områder rammerne og reglerne for taxivirksomhed i Danmark. Læs alt om den nye lov på taxilov.dk, som er oprettet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Dato for tilføjelse: 22-12-2017 Besøg: 1256