Navigation
Besøgende
» Gæster online: 6

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
ER MAN ENDELIG VÅGNET OP,- - I EU ?
DebatPludselig erkender man problemet " unfair konkurrence" !

Pludselig retter man fokus på "kreative løsninger" !

Pludselig føler man trang til at handle !

Pludselig ser meget helt anderledes ud !


DET HAR DESVÆRRE TAGET 10 ÅR !

De mange forhold der mere eller mindre betød,- at forholdene på transportområdet blev en form for "slaveri",- tog sin begyndelse,- eller blev tydelig,-da EU-1072 / 2009trådte i kraft d. 14. Maj 2010.  Det var det skæringspunkt der udløste de mange fantasifulde "fortolkninger" og de mange Nationale udgaver,- at en ellers klar tekst. Desværre fik dette lov til at foregå,- og blev nærmest en kamp om,- hvem der kunne konstruere den mest effektive måde,- at øge profitten på.

Tager vi udgangspunkt i vores eget lille land,- så har der ikke været mange,- heller ikke mig selv,-der tænkte ret meget over netop det forhold,- som EU nu har opdaget,-og reagere på.  Måske skal man finde en forklaring på dette,- i den mobilitets-pakke der er blevet et horn i siden på de Østeuropæiske medlemslande,- som i mange år bare har "skrabet til sig" med hensyn til markedsandele,- i Vesteuropa og Skandinavien.

Dette handler i meget høj grad om de mange suspekte "datterselskaber",-der har vist sig at være "penge fabrikker",-i den helt stor stil,- og tilmed grobund for slaveri,-eller noget der klart minder om,- - slaveri. Kulminationen endte med at blive afsløringen af "Slum lejren" i Padborg,- der med "tråde" til Polen,- blev et tydeligt billede af netop en grov udnyttelse af gældende lovgivning. Her kan man så bare være skuffet over,- at forholdet med "menneske handel" ikke blev forfulgt alligevel.

Med vedtagelse af mobilitets-pakken,- der indeholder mange tiltrængte nye krav og betingelser,- og her særligt omkring "ens løn for ens arbejde på samme sted" ,-der betyder at det ikke længere er lovligt at aflønne efter hjemlandets satser, -når man arbejder i andre lande end netop hjemlandet.  Dette vil betyde rent firkantet,-at udenlandske  "transportenheder" ikke længere kan konkurrere på priserne,- på baggrund af besparelser på lønningerne ( kort fortalt )

EU har også opdaget,- at de Østeuropæiske lande har brugt "skattefrihed" som middel til,-at chaufførerne får "flere penge i hånden" når de arbejder i Vesteuropa,- der jo har leveomkostninger man ikke kan betale,- med hjemlandets satser alene.  Derfor har man konstrueret et "lønsystem" hvor en væsentlig del af lønnen udbetales som skattefrie "diæter".  Dette har medført,- at man kunne konkurrere og drage fordel,- på andres bekostning,- hvilket er reelt ulovligt i henhold til grundtanken bag EU.

I Danmark vil det så betyde,-at den nye lov om mindsteløn ved kørsel på Dansk jord,- pludselig bliver både interessant,- og samtidig et problem.  Her kommer EU´s nye kampagne omkring  "Fair konkurrence på lige vilkår" til at spille en afgørende rolle.  Det vil ikke være lønnens størrelse,- der blive afgørende her,- men derimod den måde den er sammensat på,- med hensyn til  "grundlønnen" og den "skattefrie del". Her vil man nok holde øje med,- om virksomheder benytter "alternative løsninger" til at være "lidt billigere" end andre,- og særligt nok i forhold til udenlandske konkurrenter.

Det helt store problem man skal finde en balance omkring er,- at der jo er forskellige "trækprocenter" fra land til land,- hvilket igen kan udløse store forskelle i den løn chaufførerne reelt får udbetalt.  Dette er dog ikke det mest afgørende omkring  "Fair konkurrence på lige vilkår",- da dette jo vil være "en naturlig ting" EU ikke kan blande sig i overhovedet.  MEN,- derimod er det afgørende,- at man virkelig aflønnes korrekt for den tid man er på arbejde,- og med den gældende sats,- uden alternative "krumspring".

En gang ude i fremtiden,- vil der være et krav om,- at alle aktive lastbiler i hele EU,- har den nye " intelligente tachograf ",- der så skal bruges til at dokumentere ALT omkring både lastbilens færden og chaufførernes arbejdstid,- og hvad man ellers ønsker af oplysninger.  Den nye lovbestemte løn der er gældende i Danmark for ALLE chauffører,-og er trådt i kraft d. 1. Juli 2021,- vil være et udgangspunkt omkring kontrollen med,- om chaufførerne betaler skat af ikke bare "hele lønnen",- men sandelig også af den korrekte løn.

Jeg er ikke helt opdateret på,- hvor langt protester er kommet i Rumænien og Polen,- efter at EU har henvendt sig,-med krav om at chaufførerne skal betale skat af hele den løn de får,- og ikke blot af en mindre del.  Der skulle efter det jeg har evnet at "opsnuse",- være noget under opsejling i begge disse lande,- der kunne betyde bedre løn til chaufførerne i fremtiden.  MÅSKE vil dette så brede sig til flere lande,- efterhånden som EU får øje på forholdene hos dem.


SÅ,- -STØRRELSEN  BETYDER  INTET,- - DET  GØR   SAMMENSÆTNINGEN  TIL  GENGÆLD   !
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.