Navigation
Besøgende
» Gæster online: 3

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
København vil give bøder for lønsnyd hos leverandører
NyhedKøbenhavn vil nu opkræve bod, når leverandører afsløres i at underbetale deres medarbejdere. Samtidig bliver det et krav, at lønudbetaling skal ske digitalt, så den kan dokumenteres og automatisk bliver registreret hos skattemyndighederne

Det skal kunne mærkes på pengepungen, hvis man som leverandør til Københavns Kommune ikke betaler sine medarbejdere den løn, de har ret til. Derfor gav Borgerrepræsentationen i går grønt lys til, at kommunen skærper sin arbejdsklausul.

Det betyder blandt andet, at leverandører, der snyder med lønudbetalingen, fremover vil blive mødt med et krav om bod, der svarer til 50 procent af underbetalingen i den pågældende sag. Leverandører er fx entreprenører, som bygger nye skoler for kommunen, eller virksomheder, der leverer serviceydelser inden for rengøring og transport.

Overborgmester Lars Weiss (S) glæder sig over, at kommunen nu kan tage endnu et våben i brug i kampen mod social dumping:

Det er noget svineri, når virksomheder spekulerer i underbetaling af medarbejdere. Det vil vi ikke acceptere her i København. Derfor er jeg glad for, at vi nu får mulighed for at opkræve bod, der rammer dem, der snyder, dér hvor det gør ondt – nemlig på tegnebogen. Det er med til sikre fair konkurrence for alle de virksomheder, der spiller efter reglerne og har orden i tingene,” siger overborgmester Lars Weiss (S).

Hvis en leverandør afsløres i at underbetale sine medarbejdere, stiller Københavns Kommune allerede i dag krav om, at leverandører efterbetaler det fulde beløb, medarbejderne har til gode. I 2019 afdækkende indsatsteamet underbetaling for knap 1,5 mio. kr., som blev efterbetalt til medarbejderne. Oveni kommer nu kravet om bod, så virksomhederne skal betale 50 procent oven i beløbet. Det nye krav omfatter alle sager, hvor underbetalingen svarer til 15 procent af medarbejderens samlede løn eller mere, og det ville i 2019 have kostet de virksomheder, som snød med løn, 552.000 kroner ekstra.

Fremover vil Københavns Kommune også stille krav om, at leverandører gennemfører lønudbetalinger digitalt. Det skal gøre det lettere at kontrollere, at lønudbetalingerne rent faktisk finder sted og indberettes til Skat. Derudover gør skærpelsen af arbejdsklausulen det også muligt for kommunen at opkræve bod, hvis en leverandør ikke har tegnet arbejdsskadeforsikring på sine medarbejdere.

Fakta

I 2019 fandt Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping 131 grove overtrædelser i form af underbetaling. Overtrædelserne i 2019 fordelte sig på forskellige brancher

Bygge og anlæg: 52 sager
Transport: 47 sager
Undervisning, pleje og pædagogik: 26 sager
Rengøring: Fire sager
Kommunikationsydelser: To sager
Den samlede bod for alle 131 sager i 2019 ville have udgjort i alt ca. 552.000 kr.

Niveauet er fastsat efter, at det skal være højt nok til at have en reel effekt, men ikke være på niveau med efterbetalingskravet. Boden tilfalder Københavns Kommune i form af en reduktion af vederlaget på den pågældende kontrakt.

Det nye bodskrav for manglende arbejdsskadeforsikring vil udgøre 5.000 kr. pr. medarbejder. Herefter vil leverandøren få en dagbod på 2.000 kr. pr. medarbejder til forholdende er bragt i orden. I dag er det kun muligt at stille krav om, at leverandøren får tegnet en forsikring fremadrettet

Borgerrepræsentationen godkendte desuden to nye kontraktbestemmelser, som fastsætter krav til brug af ID-kort og digital registrering af underentreprenører på udvalgte bygge- og anlægsprojekter. Det betyder, at leverandørerne nu skal registrere alle medarbejdere i kommunens ID-kortsystem. Disse nye redskaber vil yderligere styrke kommunens kontrol med, om arbejdsklausulerne overholdes.

Københavns Kommunes arbejdsklausul er et kontraktvilkår mellem kommunen og en privat leverandør eller støtte- eller tilskudsmodtagere, som fx private institutioner på social- eller børne- og ungeområdet. Det er et brud på kontrakten med Københavns Kommune, hvis arbejdsklausulen ikke bliver overholdt.

Kilde: Københavns Kommune
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.