Navigation
Besøgende
» Gæster online: 2

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
Hurtig buslinje på Ring 04 vil give mindre trængsel, mindre støj og bedre miljø
NyhedTransportministeren støtter nu en undersøgelse af mulighederne for BRT-busser på Ring 04. En eldreven hurtigbus-linje kan mindske trængslen og støjen omkring Furesø, ikke mindst hvis den tænkes sammen med en forlængelse af Farum-banen til Hillerød.

Indfaldsvejene omkring København sander til, når biler fra nord, syd og vest skal igennem blandt andet Furesø på deres vej ind mod byen. Derfor vækker det begejstring i Furesø Kommune, at transportminister Benny Engelbrecht (A) økonomisk vil nu støtte en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en eldrevet hurtigbuslinje på Ring 4 gennem Ballerup, Hareskovby, Bagsværd og Kgs. Lyngby.

Trafiksselskabet Movia anslår, at en eldrevet hurtigbuslinje på Ring 4 vil få passagertallet til at stige med omkring 30 procent på ruten og nedbringe rejsetiden med 20 procent. Dette er muligt, fordi bussen kører i sit eget spor (også kaldet tracé) og dermed ikke i samme grad er påvirket af trafikken og ikke mindst kan overhale bilkøerne i myldretiden.

Løsningen kendes som BRT-busser, og dem ser Lene Munch-Petersen (A) som formand for Furesø Kommunes Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling store perspektiver i.

"En BRT-løsning på Ring 04 vil være en virkelig effektiv og fornuftig måde at forbinde S-togslinjerne i omegnskommunerne på. En BRT-bus kan fragte 300 personer ad gangen – det samme som et metrotog. Med hyppig drift vil den være et meget attraktivt transporttilbud for pendlere, blandt andet fra Hareskovby. Men den vil også gøre det lettere at rejse på tværs mellem S-togslinjerne i regionen. Derfor kan den være attraktiv for mange af de borgere, der i dag pendler tværs gennem Furesø," siger hun.

Trafikstøjen fra Ring 4 er en belastning for borgere omkring Hareskoven, og med udsigt til befolkningsvækst i regionen er der også udsigt til flere biler og mere støj. Derfor er der brug for at styrke den kollektive trafik, så udviklingen ikke bliver flere biler på vejene, men derimod at flere tager bussen. BRT-buslinjen bør dog ikke stå alene, mener Lene Munch-Petersen.

”Kommunerne i hovedstaden er enige om at prioritere en forlængelse af S-banen fra Farum til Hillerød. Den vil forbinde vigtige s-togslinjer med mange rejsende og har potentiale til at flytte mange bilister på Hillerødmotorvejen over i kollektive trafikløsninger, der støjer mindre, giver mindre trængsel og mindre CO2-udledning. Sammen med en BRT-løsning på Ring 04 vil det spare rigtig mange pendlere for turen ind omkring Københavns Hovedbanegård, hvor for eksempel Skovbrynet Station kunne tænkes ind som et sted at skifte mellem S-bane og BRT-bus," påpeger hun.

Planerne om en BRT-løsning er lanceret af borgmestrene i Albertslund, Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Høje-Taastrup sammen med Region Hovedstaden og Movia. Henvendelsen afstedkom et møde med transportminister Benny Engelbrecht, og her gav ministeren tilsagn om at medfinansiere forundersøgelsen af en BRT-linje.

I henvendelsen til transportministeren skriver forslagsstillerne, at et samlet net af BRT-busser i hovedstaden ifølge Movias beregninger vil øge antallet af passagerer med ikke mindre end 80 procent. Samtidig er BRT-løsninger betydeligt billigere end metro- og letbaner og derfor et godt svar på hovedstadsområdets udfordringer med befolkningsvækst, øget trængsel for biltrafikken, deraf følgende trafikstøj og ikke mindst mange pendleres ønske om at styrke mobiliteten og give bedre muligheder for kombinationsrejser, for eksempel hvor cyklen kombineres med offentlig transport.

Kilde: Furesø Kommune
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.