Navigation
Besøgende
» Gæster online: 1

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
Yderligere fire kommuner hopper med på Movias grønne elbus-bølge
BusAlbertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved er sammen med Movia nu også på vej med elbusser. I alt 13 buslinjer, som kører med 4 mio. kunder årligt, lægges om til el fra 2022. Borgerne i de fire kommuner kan derfor se frem til renere luft og mindre støj i gadebilledet.

Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner har besluttet at omstille dele af de fire kommuners busdrift til el. Det betyder, at yderligere 34 af Movias busser vil køre på el fra 2022. Det sker, efter de fire kommuner har valgt at udnytte en option på grønnere transport i Movias A19 udbud. Alle fire kommuner har valgt den grønne, klimavenlige vej og får dermed elbusser på gaden allerede fra 2022. Senest besluttede Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre og København i fællesskab, også i udbud A19, at linje 1A, 10 og 164, som kører på tværs af kommunegrænserne, alle fremover skal køre på el.


Med den fælles beslutning om at gå fra diesel til el på de 13 buslinjer, tager Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner sammen med Movia endnu et grønt skridt mod målet om, at alle busser i hele den Sjællandske geografi kører fossilfrit inden 2030 - heraf mindst halvdelen på el. Med øget grøn omstilling bidrager kommuner, regioner og Movia således til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030. Og omstillingen giver da også pote i CO2-regnskabet, hvor udskiftningen af alle busserne på de 13 buslinjer medfører en årlig reduktion på 1.700 tons C02, 5,5 tons NOx og 33 kg partikler i de fire kommuner.


Med den seneste beslutning vil Movia fra sommeren 2022 have mindst 208 elbusser i drift i Movias område. Dermed vil 15 pct. af alle Movias busser være omstillet til el. Hertil kommer fem elhavnebusser i Københavns Havn, som blev sat i søen tidligere i år.


Det er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab Movia, der udbyder busdriften for kommunerne, og driver udviklingen hen mod flere nulemissionsbusser. Med det seneste udbud er det lykkedes at købe elbusser til priser, som stort set matcher prisen på dieselbusser, så længe elafgiften ligger på det nuværende, lave niveau.

CITATER
"I Albertslund glæder vi os over, at vi sammen med vores naboer omstiller til bæredygtig kollektiv transport. Med el-busserne tager vi et stort skridt i retning mod at reducere udledningen af CO2 og så bidrager de nye busser til renere luft og mindre støj og hermed til at øge kvaliteten af vores fælles byrum. Det er altså endnu et skridt i den rigtige retning for en grønnere fremtid", siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune.

"I Glostrup er vi glade for beslutningen om, at endnu flere af vores lokale buslinjer skal køre på el. Først tog vi en beslutning om, at linje 142 skal overgå til el og nu er linje 141 og 149 kommet med. I Glostrup ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling og arbejder aktivt med at fremme mere kli-mavenlig transport og forbedre mobiliteten. Vi ser frem til at borgerne i både Glostrup og Albertslund kan nyde godt af de mere miljøvenlige og støjsvage busser", udtaler John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune.

"Vi er rigtigt glade for, at vi nu får klimavenlige elbusser til Lyngby-Taarbæk. Det vil betyde mindre støj fra busserne, reducere partikelforureningen og sænke CO2-aftrykket fra den kollektive transport. Alt sammen ting som vil komme borgerne og brugerne af busserne til gavn", siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby Taarbæk Kommune, Sigurd Agersnap, der flankeres af næstformand, Richard Sandbæk, som tilføjer: "Transportsektoren ændrer sig mod mere klimavenlige og renere energiformer. Busserne kører året rundt, så derfor giver det et vigtigt løft til den kollektive trafik, når eldrevne busser nu kommer til at køre i vores kommune, hvilket også er i tråd med forslag fra vores bæredygtighedsudvalg."


"I Næstved skifter vi vores syv bybusser fra diesel til elbusser. De kører i alt ca. 55.000 timer om året, så det er noget af en grøn vindersag. Vi kommer til at spare klimaet for 920 tons CO2 om året. Vi får mindre dieselos i byen og støjniveauet fra busserne reduceres markant", fortæller borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen, og betoner, at overraskelsen var stor, da udregninger viste, at kommunen faktisk kommer til at spare 7,1 millioner kroner om året ved at køre med elbusser - uden at serviceniveauet ændres.


"I Movias mobilitetsplan har vi aftalt en fælles klar målsætning for, hvordan vi i de sjællandske kommuner og regioner kan bidrage til at løfte den vigtige klimadagsorden med grøn omstilling og flere rejsende i den kollektive transport. Her har vi også sat vores mål for den grønne omstilling. Alle vores busser kører uden at udlede CO2 i 2030, og mindst halvdelen af dem er eldrevne, vores flextrafik køres i elbiler, og vores nye tog er eldrevne", siger administrerende direktør i Movia Dorthe Nøhr Pedersen.

Fakta om elbusser i Movias seneste udbud

Movias seneste udbud A19 omfatter ca. 670.000 årlige køreplantimer. Med Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommunes beslutning om at vælge elbusser vil der årligt blive kørt knap 305.000 køreplanstimer med elbusser.


Omstilling fra diesel- til eldrift har været mulig at gennemføre uden at dette medfører øgede omkostning for de berørte kommuner i forhold til omkostningsniveauet for den eksisterende busdrift.

Fakta om Albertslund og Glostrup kommunes elbusser
•Kommunerne indsætter elbusser på buslinjerne 141 og 149
•Hermed får Albertslund Kommune sine første elbusser i 2022. I forlængelse af udbud A18 ind-sætter Glostrup Kommune allerede i 2021 sine første elbusser på linje 142 og 145 sammen med Ballerup, København og Rødovre kommuner.
•Elbusserne på de to linjer reducerer kommunens udledning af CO2 med 370 tons

Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommunes elbusser
•Kommunen indsætter elbusser på buslinjerne 180, 181, 182 og 183
•Hermed får Lyngby-Taarbæk Kommune sine første elbusser i 2022
•Elbusserne på de fire linjer reducerer kommunens udledningen af CO2 med 400 tons

Fakta om Næstved Kommunes elbusser
•Kommunen indsætter elbusser på 7 linjer. Det gælder buslinjerne 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611
•Hermed får Næstved Kommune sine første elbusser i 2022
•Elbusserne på de 7 linjer reducerer kommunens udledningen af CO2 med 920 tons

Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.

Kilde: Movia

Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.