Navigation
Besøgende
» Gæster online: 3

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
ITD vil have hurtig klarhed om køre- og hviletidsregler
NyhedTrods ikrafttræden den 20. august 2020 er det fortsat helt uklart, hvordan flere centrale køre- og hviletidsregler som en del af EU´s Vejpakke skal fortolkes og dokumenteres. Det er uholdbart, mener ITD, som i dag mødes med Færdselsstyrelsen for at diskutere fortolkning og implementering af de nye regler.

Dagens møde i Færdselsstyrelsen fører forhåbentligt til en hurtig afklaring af, hvordan virksomheder skal forholde sig til de nye køre- og hviletidsregler, der trådte i kraft 20. august 2020. Ellers lader man virksomhederne i stikken, mener ITD.

- Flere helt centrale regler under EU´s Vejpakke er allerede trådt i kraft, men det er fortsat fuldstændig overladt til den enkelte virksomhed at gætte, hvad myndighederne accepterer som dokumentation for overholdelse af reglerne. Det drejer sig eksempelvis om, hvordan det skal dokumenteres, at chaufføren har afholdt 45-timers ugehvil udenfor køretøjet for arbejdsgivers omkostninger. Det er også uklart, hvordan det skal dokumenteres, at chaufføren har fået mulighed for at vende hjem hver 4. uge, og hvordan man skal forholde sig, hvis chaufføren ikke ønsker at vende hjem. Den uklarhed er selvfølgelig uholdbar og vækker bekymring hos mange af vores medlemmer, siger Carina Christensen, adm. direktør i ITD.

ITD forventer derfor, at Færdselsstyrelsen på dagens møde med branchen kommer med klare vejledninger til virksomhederne om, hvordan reglerne kan efterleves og dokumenteres.

- Vi kan ikke acceptere et lovmæssigt limbo, hvor virksomhederne ikke ved, hvordan de rent praktisk kan dokumentere, at de efterlever reglerne, siger Carina Christensen.

ITD opfordrer myndighederne til at anerkende de dokumenter, som virksomhederne allerede er i besiddelse af, så de ikke pålægges en ekstra, unødvendig, administrativ byrde. Det kan eksempelvis være takografdata, GPS-udskrifter og kørselsrapporter. ITD foreslår samtidig, at myndighederne gennemfører vejledende virksomhedskontroller, ligesom de danske myndigheder tidligere har gjort i forhold til godskørselstilladelser for varebiler, og tyske BAG har gjort i forhold til forbud mod 45 timers hvil i førerhuset. Ved en vejledende virksomhedskontrol får virksomheden som udgangspunkt ikke bøder, men vejledning i hvordan reglerne overholdes og dokumenteres. Det kan være i en periode på eksempelvis seks måneder. Det vil give myndighederne bedre forudsætninger for at sikre et kontrolapparat, der i praksis kan gennemføres.

- Det haster med at få afklaret fortolkning og implementering af reglerne og ikke mindst diskuteret, hvilken dokumentation der forventes. ITD stiller sig konstruktivt til rådighed med input og sparring, og vi forventer naturligvis, at opgaven med hurtigt at skabe klarhed får meget høj prioritet i Færdselsstyrelsen, siger Carina Christensen.


Kilde: ITD
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.