Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 3

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Chaufførnyt
Fra fotoalbummet...

Nyeste artikler
DTL Magasinet
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
Negativ trafikvækst på Storebælt grundet Covid-19
NyhedTrafikken over Storebælt faldt i årets første tre måneder grundet situationen med Covid-19. Det påvirker resultatet af den primære drift, som falder med 15 pct., viser koncernens delårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 594 mio. kr., hvilket er et fald på 42 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. I årets to første måneder steg trafikken med 0,5 pct., men i forbindelse med nedlukning af arbejdspladser medio marts, faldt trafikken 50 – 55 pct., hvor personbilerne faldt mest med 60 pct. Lastbiltrafikken lå derimod kun et par procent under trafikken sidste år, mens bustrafikken blev reduceret med mere end 90 pct.

I første kvartal faldt trafikken samlet set med 11,9 pct., hvor personbilerne faldt med 14 pct. og der var en stigning på 2,6 pct. for lastbilerne. For Storebælt har den økonomiske effekt af Covid-19 isoleret set været et indtægtstab på ca. 50 mio. kr.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er på 88 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

- Situationen med Covid-19 har helt naturligt også påvirket trafikken over Storebælt, hvor særligt det store fald i antal af personbiler siden midten af marts har resulteret i negativ vækst i trafikken. Det får betydning for periodens resultat og vil fortsat påvirke vores indtjening, indtil vi ser en normalisering af samfundet igen, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteudgifter var på 41 mio. kr., og var dermed på niveau med samme periode i 2019.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 205 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. De 2 sidste uger af marts var trafikken således 69 pct. under niveauet sidste år.

Resultatet før værdiregulering og skat inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 464 mio. kr. mod et overskud på 536 mio. kr. i 2019.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 398 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 672 mio. kr. mod et underskud på 513 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 18,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Baseret på et foreslået og vedtaget udbytte fra A/S Storebælt har Sund & Bælt Holding A/S på generalforsamlingen 17. april 2020 vedtaget at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1.380 mio. kr. til staten.

Forventningen til resultatet for 2020 er blevet meget usikker som følge af covid-19, og på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser som følge heraf.

Læs mere om emnet på dette Link

Kilde: Sund & Bælt

Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.