Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 2

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Chaufførnyt
Fra fotoalbummet...

Nyeste artikler
DTL Magasinet
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
ITD - Lovforslag om ændring af godskørselsloven førstebehandles i dag
NyhedFolketinget førstebehandler i dag, torsdag den 7. maj 2020, et forslag om en ændring af godskørselsloven og udstationeringsloven. ITD støtter fuldt ud lovforslagets intention om lige lønvilkår for chauffører, der kører gods i Danmark, men beklager, at 3F med ændringen af godskørselsloven fremover ved lov skal diktere omkostningsniveauet for samtlige overenskomster på transportområdet i Danmark. Det er dog positivt, at aftalepartierne har sikret, at der stadig kan eksistere alternative overenskomster, selv om lovforslaget efter ITD’s opfattelse fortsat tilgodeser 3F-overenskomsterne i urimelig grad og rummer store usikkerheder i forhold til ligebehandling af andre overenskomster på transportområdet.

Midt i en svær økonomisk krise for Danmark har regeringen valgt at behandle et lovforslag om ændring af godskørselsloven og udstationeringsloven. Lovforslaget bygger på den politiske aftale om vejtransport, som et bredt flertal af Folketingets partier indgik i januar.

ITD bakker fuldstændig op om, at der skal være lige lønvilkår for chauffører, der kører gods i Danmark.

- Det er en klar prioritet for ITD og ITD Arbejdsgiver at sikre ordnede forhold på vejtransportområdet. Vi er derfor også tilhængere af, at der med lovforslaget skal indføres lige lønvilkår for chauffører, der kører på de danske veje, herunder udenlandske chauffører der kører cabotage og kombineret transport i Danmark, siger Carina Christensen, direktør for ITD.

ITD kan med beklagelse konstatere, at 3F med ændringen af godskørselsloven fremover får magt til at diktere omkostningsniveauet for alle overenskomster på transportområdet i Danmark. ITD havde gerne set, at alle arbejdsmarkedets parter, herunder altså også ITD Arbejdsgiver/Krifa og KA/Det Faglige Hus, havde fået indflydelse på omkostningsniveauet i overenskomsterne. Sådan bliver det ikke med lovforslaget.

ITD glæder sig til gengæld over, at aftalepartierne i lovforslaget har sikret, at der stadig vil kunne eksistere alternative overenskomster til 3F-overenskomsterne. I fremtiden kan man godt opnå godskørselstilladelse efter en overenskomst, der er anderledes indrettet og har en anden omkostningsfordeling end 3F-overenskomsterne. Her gælder det, at det skal vurderes, om overenskomsterne er på sammenligneligt niveau i forhold til det samlede omkostningsniveau i 3F-overenskomsterne og i givet fald dermed kan komme på en positivliste udarbejdet af Færdselsstyrelsen over anerkendte overenskomster.

Det er den klare forventning, at ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa på transportområdet bliver blåstemplet, da omkostningsniveauet er sammenligneligt med 3F-overenskomsterne, men lovforslaget rummer en række usikkerheder, som bør afklares i lovgivningsarbejdet, mener Trine S. Plesner, der er direktør i ITD Arbejdsgiver:

- Vi savner fortsat, at det kommer til at fremgå klart af loven, at virksomheder med alternative overenskomster ikke bliver diskrimineret, så længe overenskomsten følger det samlede lønomkostningsniveau i de mest repræsentative overenskomster. Det er helt afgørende, at vognmænd med alternative overenskomster, der lever op til kravene, kan søge og få forhåndsgodkendelse på en hurtig og effektiv måde, så de ikke bliver truet på deres levebrød, siger Trine S. Plesner, der også peger på, at overenskomstnævnet, som skal vurdere alternativer overenskomster, ikke bør have flertal af repræsentanter fra organisationer med de mest repræsentative overenskomster, da de i så fald vil have en mulighed for at blokere for alle andre end egne overenskomster.

ITD og ITD Arbejdsgiver havde derudover gerne set, at regeringen ville afsætte mere tid til en dybtgående behandling af lovforslaget. Det ville også have kunnet afklare den tvivl, flere høringsparter har rejst, om, hvorvidt loven overhovedet kan gennemføres inden for EU-retten.


Kilde: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.