Chaufførnyt
Navigation
Besøgende
» Gæster online: 2

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Chaufførnyt
Fra fotoalbummet...

Ulykke Patientforeningen
Nyeste artikler
DTL Magasinet
Vestfyn Trækker
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Amukurs.dk
Job i Transport
Nordsjaellands Veterantog
Vestsjællands Veterantog
MY Veterantog
Østsjællandske Jernbaneklub
Nettog Hobby
Færdselsstyrelsen ændrer bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
NyhedSom en konsekvens af ændringsdirektiv 2018/645 ændrer styrelsen bekendtgørelsen om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Nye undtagelser til bekendtgørelsen
Bekendtgørelsen implementerer flere undtagelser til, hvornår man er omfattet af bekendtgørelsen.

Efteruddannelsen
På efteruddannelsen kan afsluttet specifik uddannelse, som kræves efter anden EU-lovgivning, medregnes på den sidste valgfri dag.

Der gives nu mulighed for, at dagene i efteruddannelsen, som har en varighed på syv timer, kan fordeles på to på hinanden følgende dage. Det vil sige, at en kursusdag som før skulle have en varighed på syv timer, nu kan deles op i for eksempel 3,5 timer på to på hinanden følgende dage.

Ændringer på førerattesten og ophævelse nationale beviser
En chauffører, som ikke er statsborger i et andet land inden for EU eller EØS, men som er ansat eller benyttes af en virksomhed, der er etableret inden for EU eller EØS, og som udfører godstransport eller personbefordring på vej, skal kunne dokumentere at have den uddannelse og de kvalifikationer, som foreskrives i bekendtgørelsen.

Chauffører, der udfører godstransport, skal godtgøre dette ved forevisning af en førerattest, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Førerattesten skal nu være forsynet med EU-kode 95 i den del af attesten, der er forbeholdt anmærkninger.

Chauffører, der udfører personbefordring, kan ikke længere godtgøre deres uddannelse og kvalifikationer ved forevisning af et nationalt bevis.

Krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse
§ 7, stk. 2 i bekendtgørelsen tilrettes således, at det nu er muligt for varebilschauffører, der er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, og som er ved at gennemføre en uddannelse som nævnt i § 59 som led i en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, at udfører indenlandsk godstransport, selvom de pågældende endnu ikke har afsluttet uddannelse og bestået den i § 59, stk. 4 nævnte prøve.

IKT-værktøjer
Uddannelsescentrene kan anvende IKT-værktøjer på dele af uddannelsen. Anvendes IKT-værktøjer, skal der sikres en pålidelig brugeridentifikation og passende kontrolforanstaltninger.

Undervisning med e-læring på efteruddannelsen må højest vare tolv timer.

Fjernundervisning kan anvendes til relevante emner og i et begrænset omfang efter forudgående godkendelse hos Færdselsstyrelsen.

Tilretning i emnelisten i bilag 1
Emnelisten er ajourført blandt andet med henblik på at holde trit med den teknologiske udvikling.

Der er i emnelisten tilføjet et nyt mål, 1.3a, om evnen til at forudse, vurdere og tilpasse sig risici i trafikken.

Det nye emne skal styrke kravet til chaufførens kompetence til at føre køretøjer under ekstreme vejr- og førerforhold.

Chaufføruddannelsesbeviset
På bagsiden af chaufføruddannelsesbeviset er nr. 10 ændret fra Fællesskabskode til EU-kode.

Chaufføruddannelsesbeviser, der er udstedt før den 23 maj 2020, er gyldige indtil deres udløbsdato.

Høring over udkast til bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Kilde: Færdselsstyrelsen
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere.

Du skal logge ind for at kunne stemme.

Teksten er ikke vurderet.