Navigation
Besøgende
» Gæster online: 1

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
Artikelhierarki
Tilpasset svar fra Ministeren!
Her er hvad der er oplyst af Pelle Dam !

Hej

Angående cabotage-reglerne og den passus, som Dan J henviser til, så viser det sig, at der her har hersket en misforståelse.
Når alt kommer til alt må udflagede køretøjer GERNE køre cabotage på lige vilkår med alle andre - dvs. maks. tre ture på en uge.

Det fremgår af et svar, Transportministeren har givet Trafikudvalget, som jeg indsætter nederst i denne post.

Betragtning 13 i præamblen til den EU-forordning, der fastsætter cabotage-reglerne (det er den tekst, Dan J citerede højere oppe),
er meget upæcist oversat til dansk, og hvis man ser på den engelske udgave får man et lidt klarere billede. Dette er årsagen til forvirringen.
Trafikstyrelsen har også anerkendt, at teksten er upræcis og tvetydig.

Men altså: Cabotage er lovligt - også for FL's polsk indregistrerede biler.

Bedste hilsner
Pelle

*

Trafikudvalget har i brev af 26. april 2011 stillet mig følgende spørgsmål 1161
(TRU alm. del) på vegne af Anne Baastrup (SF), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål 1161:

” Ministeren bedes kommentere artiklen ”DET ER NU BEVIST: Danske
Vognmænd er "Slagtekvæg"!!!”, lagt på danskegodschauffoer.dk den 25. marts
2011.”

Svar:

Artiklen handler primært om fortolkningen af præamblen til forordning
nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international
godskørsel, herunder cabotage.

I præamblen er der anført: ” Transportvirksomheder, der har
en fællesskabstilladelse som omhandlet i denne forordning, og
transportvirksomheder, som har ret til at udføre visse kategorier af
international transport, bør i overensstemmelse med denne forordning
have adgang til at udføre national transport i en medlemsstat i en begrænset
periode, hvor de ikke har hjemsted eller andet forretningssted”.

Forordningens ordlyd skal forstås således, at en transportvirksomhed har ret til at udføre cabotagekørsel i en medlemsstat,
selvom virksomheden ikke har hjemsted eller andet forretningssted i den pågældende medlemsstat.


Hvis for eksempel en dansk transportvirksomhed har oprettet et datterselskab
eller filial i en anden medlemsstat, og selskabet/filialen har fået udstedt
fællesskabstilladelse i denne medlemsstat, har selskabet/filialen således ret til
at udføre cabotagekørsel også i Danmark.

Hvad angår omfanget af cabotagekørsel, som må udføres, siger forordningen,
at der maksimalt må udføres 3 cabotagekørsler inden for 7 dage, hvis den
internationale transport er leveret i Danmark, eller 1 cabotagekørsel inden for 3
dage, såfremt den internationale transport er afsluttet i en anden medlemsstat.

Det er netop hensigten med den cabotagevejledning som Trafikstyrelsen
har udarbejdet i samarbejde med branchen at sikre, at der ikke opstår
misforståelser omkring fortolkningen af reglerne. Der er således ikke tale
om nationale særregler eller en særlig ”dansk forordning” som artiklen
fremlægger det, men derimod et ønske om at sikre en ensartet forståelse af de
gældende europæiske regler, vel at mærke regler som gælder både for danske
og udenlandske virksomheder.

Med venlig hilsen

Hans Christian Schmidt


Her er så den mail jeg har fået tilsendt fra "Trafikstyrelsen", med et LINK til den forordning der ligger til grund for regelsættet i Danmark.
Sammenligner man indholdet med det der bliver udlagt fra ministeren, er der tydeligt tegn på et meget behændigt og tilpasset svar.Kære Dan F. Jørgensen

Jeg sender dig her et link til den gældende forordning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:01:DA:HTML
Jeg tror muligvis du har formuleringen "fast og kontraktbundet kørsel" fra et andet sted end den gældende forordning?
Med venlig hilsen
Christina Bech Godskesen Andersen, Fuldmægtig
Trafikstyrelsen, Tilsynsafdelingen
Danish Transport Authority
Adelgade 13
DK-1304 København K
Tlf.: +45 33929418
Fax: +45 33932292
e-mail: cga@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk


Teksten siger at man må foretage Cabotagekørsel i et land på visse betingelse :
Jeg kan ingen steder læse, at man må køre Cabotagekørsel i et land hvor man er hjemmehørende eller har andet forretningssted.
Der står heller ikke, at man gerne må, selv om man IKKE er hjemmehørende eller har andet forretningssted.


Skulle man være hjemmehørende i et land, kan der jo aldrig blive tale om Cabotagekørsel, så hvorfor skulle betydningen
være sådan ? Ligeledes skulle der jo heller ikke være grund til at nævne "andet forretningssted", hvis dette ingen betydning
havde for transportens lovlighed.

Hvis det ministeren her skulle stå til troende, burde man blot have skrevet reglerne således:

"Det vil være lovligt for alle med gældende tilladelser, at udføre op til 3 Cabotageture i et endet EU-land,
indefor en periode på 7 dage."

Derved kunne man også have sparet de afsnit i forordningen, der handler om virkningen af Cabotagekørslen i de
pågældende lande. Her var man inde på hensynet til konkurrencen o.s.v.


Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.